Monika Szafraniec

dypl. hig. stom.

Monika Szafraniec

higienistka stomatologiczna

WYKSZTAŁCENIE

Dyplomowana higienistka stomatologiczna, która przywiązuje dużą wagę do ciągłego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych. Uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach z zakresu profilaktyki stomatologicznej i higienizacji. Przeprowadza kompleksową higienizację zębów, a także asystuje przy zabiegach stomatologicznych.

Kursy, certyfikaty i sympozja naukowe: