Ewelina Kurkowska

dypl. hig. stom.

Ewelina Kurkowska

higienistka stomatologiczna

WYKSZTAŁCENIE

DZIAŁALNOŚĆ

Dyplomowana higienistka stomatologiczna, członkini Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS) i Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej. Przykłada dużą wagę do rozwoju zawodowego regularnie uczestnicząc w kursach i szkoleniach z dziedziny higienizacji i profilaktyki stomatologicznej. W swoim dorobku zawodowym ma również publikacje w magazynie medycznym „Asysta dentystyczna”.

Kursy, certyfikaty i sympozja naukowe: