Adrianna Lewandowska

dypl. hig. stom.

Adrianna Lewandowska

higienistka stomatologiczna

WYKSZTAŁCENIE

Dyplomowana higienistka stomatologiczna, która nieustannie dba o poszerzanie swoich kompetencji zawodowych. Uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach branżowych, aby móc jeszcze lepiej opiekować się pacjentami w gabinecie Addent. Pracuje jako higienistka, ale także asystuje przy różnego rodzaju zabiegach stomatologicznych.

Kursy, certyfikaty i sympozja naukowe: