Gala Fabryka Piękna to nowa akcja dwutygodnika Gala oraz Polsat Cafe, w której inspirując się wizerunkami aktorek i piosenkarek przeprowadzamy metamorfozy kobiet. Uczestniczkami są panie, które uważają, że nie są piękne, źle czują się w swoim ciele, brakuje im pewności siebie, a chciałaby olśniewać jak hollywoodzka gwiazda. Dzięki szeregowi zabiegów przeprowadzonych między innymi przez Profesjonalne Studio Stomatologii Addent możemy Państwu zaprezentować olśniewające rezultaty tych przemian!

Metamorfozy z programu “Fabryka piękna”

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami naszych
prac przy metamorfozach uczestniczek programu “Fabryka piękna”

Ewa Stachowicz

Proces leczenia u Ewy poprzedziło dokładne badanie kliniczne stanu uzębienia oraz tkanek jamy ustnej, uzupełnione o badanie radiologiczne. Trójwymiarowa tomografia komputerowa pozwoliła na pełną ocenę warunków kostnych i wszechstronną diagnostykę, dzięki czemu lekarze, wśród których znaleźli się chirurg stomatologiczny, implantolog, lekarz endodonta, lekarz stomatologii zachowawczej oraz lekarz protetyk, mogli opracować kompleksowy plan leczenia.

Procedury rozpoczęto od usunięcia jednego z górnych zębów, który nie rokował szans na wyleczenie. Równocześnie chirurg implantolog, dr n. med. Tomasz Nowak, uzupełnił brak dolnego zęba za pomocą implantu Alpha BioTec. W kolejnym etapie leczenia przygotowano zęby własne Ewy do wykonania pracy protetycznej. Proces tan polegał na leczeniu endodontycznym z zastosowaniem mikroskopu oraz na leczeniu zachowawczym zębów, które to leczenie przeprowadziła lek. dent. Magdalena Szajnar.

Następnym krokiem było wykonanie u Ewy przez protetyka, lek. dent. Macieja Cabana, stałego uzupełnienia protetycznego w postaci mostów, które znacząco poprawiły estetykę uśmiechu , a przede wszystkim przywróciły naturalne warunki zwarciowe. Na zakończenie leczenia protetycznego, na wszczepionym wcześniej implancie, osadzono koronę. Dzięki przeprowadzonym zabiegom, Ewa odzyskała nie tylko komfort, ale i piękny, naturalnie biały, zdrowy uśmiech.

Monika Wieczorek

Przypadek Moniki okazał się bardzo skomplikowany ze stomatologicznego punktu widzenia. Przeprowadzona na wstępie dogłębna diagnostyka, wsparta trójwymiarową tomografią komputerową, wykazała, iż Monika, poza leczeniem endodontycznym, implantologicznym i protetycznym, będzie potrzebowała również skomplikowanego leczenia chirurgicznego. Badanie radiologiczne wykazało w miejscu istniejących braków zębowych poważne ubytki kostne, uniemożliwiające zabieg implantacji.

Dr n. med. Tomasz Nowak przeprowadził więc u Moniki przeszczep kości własnej z zastosowaniem dodatkowo biomateriałów Alpha Bio Tech, który zniwelował niesprzyjające warunki i po okresie gojenia pozwolił na wszczepienie implantów zębowych. Kolejnym etapem było postępowanie endodontyczne, przeprowadzone przez lek. dent. Magdalenę Szajnar, która przeleczyła kanałowo cztery górne zęby trzonowe Moniki.

Leczenie dwóch z nich okazało się bardziej skomplikowane i wymagało użycia mikroskopu. Protetyk- lek. dent. Maciej Caban oszlifował zęby na odcinku przednim, po czym osadził na nich mosty. Działania te znacznie poprawiły wygląd uśmiechu Moniki – zostały zamknięte nieestetyczne tremy i zoptymalizowały się warunki zwarciowe. Dzięki przeprowadzonym zabiegom Monika odzyskała zdrowy i piękny uśmiech- licujący wreszcie z jej młodym wiekiem i urodą

Dorota Walaszczyk

Leczenie stomatologiczne Pani Doroty Walaszczyk wymagało szczególnego zaangażowania ze strony całego zespołu specjalistów. Szereg zabiegów został poprzedzony wnikliwym badaniem klinicznym stanu jamy ustnej Pacjentki oraz trójwymiarową tomografią komputerową. W oparciu o dokładną diagnostykę powstał plan leczenia, obejmujący zabiegi z zakresu chirurgii, implantologii stomatologicznej, protetyki, endodoncji oraz stomatologii zachowawczej.

Podstawę dla dalszych procedur stomatologicznych stanowiło rozległe leczenie endodontyczne, w tym również z zastosowaniem mikroskopu, przeprowadzone przez lek. dent. Magdalenę Szajnar. Dzięki przeprowadzonym zabiegom, pacjentka mogła być poddana dalszemu leczeniu chirurgicznemu, implantologicznemu i protetycznemu. W kolejnym etapie dr n. med. Tomasz Nowak, chirurg implantolog, usunął Pacjentce dwa zęby mądrości oraz jeden z dolnych zębów, nierokującą szans na wyleczenie czwórkę. Pozostałe istniejące braki zębowe zostały uzupełnione przy użyciu implantów Alpha Bio Tech.

Następny krok stanowiło przygotowanie uzębienia Pacjentki do dalszego leczenia, przeprowadzonego przez protetyka lek. dent. Macieja Cabana. Zęby własne Pacjentki zostały oszlifowane, pobrano również wyciski pod wkłady koronowo korzeniowe, które następnie posłużyły za wzmocnienie dla przeleczonych wcześniej kanałowo zębów. Stałe uzupełnienia protetyczne w postaci koron i mostów przywróciły Pacjentce nie tylko estetykę uśmiechu, ale przede wszystkim zdrowe warunki zwarciowe. Uwieńczeniem prac protetycznych było osadzenie koron na wszczepionych wcześniej implantach. Przeprowadzone zabiegi stomatologiczne dopełniły metamorfozy Pani Doroty Walaszczyk i przywróciły jej piękny, zdrowy uśmiech.